Beskrivning

Haukilax förekom som bynamn på 1500-talet, tidvis i stället för Kaustar och tidvis avseende ett par hemman i Palotrakten. Den givna tolkningen är *Haukilaksi ’Gäddviken’. Back 1967:415 ff. I modern tid förekommer Haukilahti som tillnamn bl.a. i Vetil. Uusi suomalainen nimikirja. Gården Hauki i Palo hör antagligen samman med Haukilax. I bägge fallen är det sannolikt fråga om tillnamn som vandrat.

Namnelement

lax Inte mindre än 72 registrerade bynamn utgår på -lax. Det är fråga om finska naturnamn på -laksi ’vik’, d.v.s. samma ord som nufinskans lahti. Ordet har bytt böjningstyp i finskan. Namnen på -lax förekommer i alla landskap, på Åland dock endast i ett par, möjligen lånade, namn (Sålis). Det har tydligen mycket tidigt blivit brukligt att i svensk text använda formen -lax för både -laksi och -lahti över hela landet. Kuhmalahti > fsv. Kumalax, Impilahti > Impilax. De försvenskade formerna av dylika namn i rent finska trakter har endast i mindre utsträckning registrerats för detta arbete. Viken har uppenbarligen som landskapsform ansetts fördelaktig för bosättning. Ungefär lika många finlandssvenska bynamn har efterleden -vik. Elementet lax diskuteras av Naert 1995:157.

Källor

Back, Lars, 1967: Den äldsta bosättningen i Karleby. I: Karleby sockens historia I, s. 323–477.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Hauklax 1546

Haukilaxi 1547

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.