Beskrivning

Tohiniemi upptogs som by i trakten av Palo på 1500-t. Namnet har tolkats som ”Näverudden”. Back 1967:415. Det är kanske också möjligt att som fl. tänka sig en finsk kortform av Tomas eller Kristoffer. Jfr Uusi suomalainen nimikirja: 850. Namn på Tohi- uppträder i finska trakter: Tohinsaari i Kalvola, Tohinniemi i Alavo, vidare i Lampis, Nurmes och Ijo.

Källor

Back, Lars, 1967: Den äldsta bosättningen i Karleby. I: Karleby sockens historia I, s. 323–477.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Thohiniemi 1547

Tohnem 1548

Tohinemi 1552

Se även

Palo Karleby

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.