Beskrivning

Trots enstaka skrivningar med dubbelt i tyder uttalet och flertalet skrivningar på att vokalen i fl. har varit kort. Utgångsformen vore då ett *Vitsasaari som väl närmast kunde motsvara ett sv. ’Lövholmen’; vitsa ’lövruska’. Från Kaustby och Perho har uttalet vissa antecknats (Nina Martola). Suomalainen paikannimikirja föredrar av någon anledning fl. viita ’snårskog’.

Källor

Suomalainen paikannimikirja, 2007. Redaktörer: Sirkka Paikkala, Eeva-Liisa Stenhammar, Pirjo Mikkonen, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. Karttakeskus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nr 146. Helsinki.

Äldre belägg

Widzsar 1543

Witzsar 1544

Wissar 1551

Wesesar 1542

Wissur

Wessar 1553

Wiitzsasaarij 1556

Witsar 1558

Wisse sare 1562

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.