Beskrivning

Många sjönamn innehåller adjektivet vit, fsv. hwit, som fl. Den avser sannolikt klart vatten, i motsats till fl. Svart-. Formellt kan också det i området vanliga personnamnet Hvite ingå (se Kvis), men det är inte nödvändigt att göra något sådant antagande. Måhända kan binamnet vara bildat till sjönamnet (Nina Martola).

Namnelement

träsk Ett femtontal bynamn innehåller ordet träsk, antingen som enda led eller som fl. eller sl. Det ingår i över tusen namn med annan syftning, mest naturnamn i Finland (Valtavuo-Pfeifer 1998:196). Betydelsen är ’insjö’. Många träsk har med tiden blivit sankmarker eller dikats ut. Ordet har östlig utbredning inom det svenska språkområdet, speciellt i östra Mellansverige, och har säkerligen därifrån införts till Finland. Det antas vara av ljudbeskrivande ursprung. Jonsson 1966:36, Slotte 1978:113 f., Pamp 1988:98, Kiparsky 1969 (ryskt lånord?).

Äldre belägg

Hwitheträske 1433

Huithetresk 1540

Hwitetresk 1541

Hwitans 1589

Huitans 1590

Se även

Kvis Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.