Beskrivning

Av det bibliska mansnamnet David, som inkommit så tidigt att dess långa a-ljud övergått till å (före 1400).

Äldre belägg

Douisby 1549

Dauidznes

Donnisby 1553

Dowiidz 1556

Doues 1558

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.