Beskrivning

Fästning byggd av ryssarna på 1770-talet. Uppkallad efter David Tessalonikern, på vars minnesdag 26.6.1773 beslutet om bygget fattades. (Suomalainen paikannimikirja).

Källor

Suomalainen paikannimikirja, 2007. Redaktörer: Sirkka Paikkala, Eeva-Liisa Stenhammar, Pirjo Mikkonen, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. Karttakeskus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nr 146. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Luumäki

Andra språk

Finska: Taavetti

Ryska: Davidov

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.