Beskrivning

Hila har tolkats som en genitiv av fsv. mansnamnet Hille (Jansson, B. 1930:262). Se dock Hilabäck och Hilapers.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Jansson, Birger, 1930: Byarnas och gårdarnas namn (i Kyrkslätt). I: Jansson, Algot... s. 246–276.

Äldre belägg

Hijla 1540

Hela 1541

Hila 1543

Hilaby 1558

Se även

Hilabäck Kyrkslätt

Hilapers Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.