Beskrivning

Tidigare Alsböle och 1583–1805 Hilapers. Det rinner en bäck genom byn.

Se även

Alsböle Kyrkslätt

Hilapers Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.