Beskrivning

Av ett binamn bildat till ordet junker, junkare med flera betydelser, bl.a. ’(ung) adelsman, (adlig) krigare’, i dialekter också ’dagdrivare, lätting’.

Äldre belägg

Junnkarby 1540

Junkarby 1541

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.