Beskrivning

Någon säker förklaring har inte getts. Närmast kan man gissa på ett binamn *Nägellös ’utan naglar’. Pluralformer med -ä- är vanliga i ä. nsv. och förekommer bl.a. i Bibeln (SAOB N 21). Ljudutvecklingen är knappast något problem. Uteslutet är väl inte att Nägels utgår från Nikolaus (Peter Slotte).

Källor

SAOB = Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien. Lund 1898 –.

Äldre belägg

Neglöszby 1540

Nagilz

Neglösby 1541

Neglössby 1544

Neglosby 1551

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.