Beskrivning

Någon tolkning har inte getts. Det förefaller osäkert om sl. ursprungligen är skog. Den kan ha tillkommit efter mönstret av andra bynamn i Nyland. Vad fl. beträffar ger Kantvik kanske en utgångspunkt.

Namnelement

skog Till den västra delen av Nyland och närliggande del av Åboland hör bynamn på -skog: Antskog, Rödskog, Vällskog m.fl., sammanlagt 28. Deras förled är ofta personsyftande. I några fall finns det ett finskt namn i bakgrunden (Sjöskog). Namnen på -skog gäller byar med ett mer perifert läge än byar med namn på -by och -böle. De anses erinra om svenskt utmarksbruk, och det finns kanske ett samband mellan den svenska termen och den finska ”miehenmetsä” (metsä ’skog’). Orrman 1987 och hänvisningar, Valtavuo-Pfeifer 1998:112 f.

Äldre belägg

Kansekæ bol 1451

Kanska bol 1539

Kansko 1540

Se även

Kantvik Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.