Beskrivning

Ett fi. *Petäjärvi eller *Petäjä(s)järvi med syfte på den ståtliga tallskog som har omgett sjön: ’Furusjön’ (Ritva Liisa Pitkänen). Liknande sjönamn är vanliga i Finland.

Namnelement

järvi Det finska ordet järvi betyder ’insjö’. Det bildar efterleden i 13 nyländska och ett par österbottniska bynamn av finskt ursprung, men ingår dessutom i många finska naturnamn. I de österbottniska dialekterna bortfaller slutvokalen regelbundet. Elementet järvi diskuteras av Naert 1995:154.

Äldre belägg

Petjerffve 1532 *

Petesierffuj 1540

Pettasjeui 1541

Pete Jerffui 1542

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.