Beskrivning

Se Kvasborg. Formen Vaspar fanns ännu i jb 1805 men har senare kommit ur bruk.

Se även

Kvasborg Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.