Beskrivning

I jb. först 1905. Enligt upplysningar som förmedlats av fil.mag. Bo Lundell är egendomen uppkallad efter en torpare.

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.