Beskrivning

Ett finskt bebyggelsenamn med suffixet -la till ett personbetecknande Kauha. Ordet betyder ’skopa’ och är vanligt också i naturnamn, kanske på grund av jämförelse. Uusi suomalainen nimikirja: Kauhanen.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Kahola 1540

Kawhall

Kawall 1541

Kauhala 1543

Kauhola 1544

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.