Beskrivning

Kaukjärvi var en av Sibbos fjärdingar i äldre tid och omfattade byar i Nurmijärvi och Tusby. Namnet betyder ungefär ’den avlånga insjön’. Kaukjärvi är det ursprungliga namnet på Tusby träsk (Ritva Liisa Pitkänen). Se även Köklax, Esbo.

Namnelement

järvi Det finska ordet järvi betyder ’insjö’. Det bildar efterleden i 13 nyländska och ett par österbottniska bynamn av finskt ursprung, men ingår dessutom i många finska naturnamn. I de österbottniska dialekterna bortfaller slutvokalen regelbundet. Elementet järvi diskuteras av Naert 1995:154.

Äldre belägg

Kaukierf fng 1540

Se även

Köklax Esbo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.