Beskrivning

Den svenska formen Pajby är säkert vad sl. beträffar en översättning. Namnet anses överfört från en by med samma namn i Nurmijärvi. Fi. Paija har sammanställts med bayer ’person från Bayern’. Det finns inte så få liknande namn i Finland (sv. Bajars, Beijar o.s.v.).

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Äldre belägg

Paijala 1539

Paijby 1544

Paiala 1545

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.