Beskrivning

Fl. är binamnet Nacke, som uppges ha burits av en nybyggare från Nackböle i Helsinge, sl. skog. Det finska namnet beror sannolikt på en folketymologisk ombildning med anknytning till nahka ’skinn’. En motsatt utveckling är tänkbar: fi. nahka kan i sv. tänkas bli *nacka. Peltovuori 1975:64, Kerkkonen 1963:59 f.

Namnelement

skog Till den västra delen av Nyland och närliggande del av Åboland hör bynamn på -skog: Antskog, Rödskog, Vällskog m.fl., sammanlagt 28. Deras förled är ofta personsyftande. I några fall finns det ett finskt namn i bakgrunden (Sjöskog). Namnen på -skog gäller byar med ett mer perifert läge än byar med namn på -by och -böle. De anses erinra om svenskt utmarksbruk, och det finns kanske ett samband mellan den svenska termen och den finska ”miehenmetsä” (metsä ’skog’). Orrman 1987 och hänvisningar, Valtavuo-Pfeifer 1998:112 f.

Källor

Kerkkonen, Gunvor, 1963: Helsinge medeltid. I: Helsinge sockens historia. I. Borgå.

Peltovuori, Risto, 1975: Suur-Tuusulan historia. Tuusula-Kerava-Järvenpää. Vammala.

Äldre belägg

Nachskogby 1540

Nacskog 1543

Nackila 1599

Andra språk

Finska: Nahkela

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.