Beskrivning

Staden Nådendal har växt fram kring ett birgittinkloster med samma namn, på latin Vallis gratiæ, grundat 1443. Översättningen från latinet är tyskpåverkad. Jfr Marienbad och liknande.

Namnelement

dal Till Nyland och Åboland hör bynamn innehållande ordet dal, sammanlagt ett tjugotal. Betydelsen är säkerligen den allmänna ’sänka’. Om dal som terrängord finns upplysningar hos Valtavuo-Pfeifer 1998:111. Den företrädesvis i Österbotten spridda betydelsen ’tjärdal’ ingår där, ofta i formen Dala- , i många naturnamn och en del gårdsnamn, men är säkert inte att räkna med i de sydliga bynamnen. Vissa namn såsom Liljendal, Rosendal, Nådendal är vandrande långods från den europeiska kontinenten.

Bebyggelsenamn i Nådendal

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.