skog

Till den västra delen av Nyland och närliggande del av Åboland hör bynamn på -skog: Antskog, Rödskog, Vällskog m.fl., sammanlagt 28. Deras förled är ofta personsyftande. I några fall finns det ett finskt namn i bakgrunden (Sjöskog). Namnen på -skog gäller byar med ett mer perifert läge än byar med namn på -by och -böle. De anses erinra om svenskt utmarksbruk, och det finns kanske ett samband mellan den svenska termen och den finska ”miehenmetsä” (metsä ’skog’). Orrman 1987 och hänvisningar, Valtavuo-Pfeifer 1998:112 f.

Förekomster

Åland

Föglö: Skogboda

Åboland

Kimito: Skog

Egentliga Finland

Bjärnå: Skinnfällskog

Nyland

Degerby: Billskog Ekenäs: Danskog Esbo: Bolarskog , Klobbskog , Rödskog , Skogby , Söderskog , Tackskog , Vällskog Helsinge: Klemetskog , Sjöskog Kyrkslätt: Evitskog , Honskby , Kanskog , Lillkanskog , Storkanskog Nurmijärvi: Klövskog , Råskog Pojo: Antskog , Grabbskog , Koppskog , Skogböle , Skrittskog Sjundeå: Grönskog , Karskog , Skräddarskog Tenala: Harparskog , Ingvalsby Tusby: Klemetskog , Nackskog

Kartan kommer att få svensk text inom kort.