Beskrivning

Sjöskog är säkerligen ett av många namn med sl. -skog i trakten. De betecknar nyodlingar vid sidan av centralbygderna. Byns finska namn är Seutula, och en utveckling från Seut- till Sjö- ter sig fullt möjlig. Tryckförskjutning i diftonger finns det många exempel på. Jfr t.ex. Tjöck. Anknytning till ordet sjö har skett också i Nordsjö. Fl. är av beläggserien att döma antagligen densamma som i Seutby i Esbo, som dock inte är ett levande namn. Man kan gissa på ett finskt personnamn.

Namnelement

skog Till den västra delen av Nyland och närliggande del av Åboland hör bynamn på -skog: Antskog, Rödskog, Vällskog m.fl., sammanlagt 28. Deras förled är ofta personsyftande. I några fall finns det ett finskt namn i bakgrunden (Sjöskog). Namnen på -skog gäller byar med ett mer perifert läge än byar med namn på -by och -böle. De anses erinra om svenskt utmarksbruk, och det finns kanske ett samband mellan den svenska termen och den finska ”miehenmetsä” (metsä ’skog’). Orrman 1987 och hänvisningar, Valtavuo-Pfeifer 1998:112 f.

Äldre belägg

Söttskoo 1548

Söttskoogh 1551

Sötsko 1555

Söttskog 1556

Söttsko 1563

Andra språk

Finska: Seutula

Se även

Nordsjö Helsinge

Seutby Esbo

Tjöck Tjöck

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.