Beskrivning

Fl. är antagligen ordet vrak ’fartyg, eller gods som drivs med vågorna’, även om ’ilanddriven vass o.s.v.’. Ljudförbindelsen vr har i finlandssvenska dialekter ofta blivit br (brida ’vrida’ o.s.v.). En annan möjlighet är ordet brak ’buskage’ som är känt i nyländsk dialekt, men den har bedömts som mindre sannolik i detta fall. Granlund 1956:99.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Brockvick 1555

Brackuick 1556

Brackwijck *

Brakwijck

Brakwik 1581 *

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.