Beskrivning

Av *Haapalaksi ’Aspviken’. De särskiljande fl. Lill- och Stor- (i Esbo) har snarast haft till uppgift att särskilja olika byar (vid vikar) med samma namn, inte delar av vad som en gång varit en enda by. Men båda ligger vid den stora Bredviken.

Namnelement

lax Inte mindre än 72 registrerade bynamn utgår på -lax. Det är fråga om finska naturnamn på -laksi ’vik’, d.v.s. samma ord som nufinskans lahti. Ordet har bytt böjningstyp i finskan. Namnen på -lax förekommer i alla landskap, på Åland dock endast i ett par, möjligen lånade, namn (Sålis). Det har tydligen mycket tidigt blivit brukligt att i svensk text använda formen -lax för både -laksi och -lahti över hela landet. Kuhmalahti > fsv. Kumalax, Impilahti > Impilax. De försvenskade formerna av dylika namn i rent finska trakter har endast i mindre utsträckning registrerats för detta arbete. Viken har uppenbarligen som landskapsform ansetts fördelaktig för bosättning. Ungefär lika många finlandssvenska bynamn har efterleden -vik. Elementet lax diskuteras av Naert 1995:157.

Äldre belägg

Lille Hoplaxby 1540

Lille Hopelaxby 1543

Lille Hoplax 1544

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.