Äldre belägg

Vijch fng

Wijch 1543

Vijck 1544

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.