Beskrivning

Det enkla Sundom är en dativ plur. av ordet sund. Fl. Öster- relaterar namnet till Västersundom, som har hört till samma fjärding, Sunds fjärding, där Sund var huvudby. I området kring Nordsjö och Björnsö har det funnits flera sund. Granlund 1956:374 f.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Östersundom 1540

Swundom 1501

Se även

Västersundom Helsinge

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.