Beskrivning

Ordet spjut kan här avse formlikhet eller en fälla i form av ett gillrat spjut. Även som personnamn förekommer Spjut. Granlund synes föredra syftningen på en fälla (1956:118 f.). Bebyggelsen har fått namn av sundet.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Spiut sondby 1540

Spivtt svndby 1543

Spiuttsundh 1548

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.