Beskrivning

Träsket, d.v.s. insjön, finns kvar inne i byn, och kallas numera Träsk träsket. Bebyggelsen går numera oftast under benämningen Salpars.

Namnelement

träsk Ett femtontal bynamn innehåller ordet träsk, antingen som enda led eller som fl. eller sl. Det ingår i över tusen namn med annan syftning, mest naturnamn i Finland (Valtavuo-Pfeifer 1998:196). Betydelsen är ’insjö’. Många träsk har med tiden blivit sankmarker eller dikats ut. Ordet har östlig utbredning inom det svenska språkområdet, speciellt i östra Mellansverige, och har säkerligen därifrån införts till Finland. Det antas vara av ljudbeskrivande ursprung. Jonsson 1966:36, Slotte 1978:113 f., Pamp 1988:98, Kiparsky 1969 (ryskt lånord?).

Äldre belägg

Treskeby 1540

Treske 1551

Tresk 1558

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.