Äldre belägg

Paliokeby 1545

Se även

Hindsby Sibbo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.