Beskrivning

Fi. savi ’lera’ och järvi ’insjö’. Ritva Liisa Pitkänen.

Namnelement

järvi Det finska ordet järvi betyder ’insjö’. Det bildar efterleden i 13 nyländska och ett par österbottniska bynamn av finskt ursprung, men ingår dessutom i många finska naturnamn. I de österbottniska dialekterna bortfaller slutvokalen regelbundet. Elementet järvi diskuteras av Naert 1995:154.

Äldre belägg

Saffuijerffui 1382 *

Saffui Järffue 1540

Saffiersby 1543

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.