Beskrivning

Vajpört har tidigt anslutits till Box. Namnet är säkert finskt och sl. kanske pirtti ’pörte, stuga’, fl. möjligen tillnamnet Vaija, som förekommer bl.a. i södra Tavastland (Uusi suomalainen nimikirja).

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Vaijportby 1540

Vaijpörtby 1543

Waijpörtt 1544

Se även

Box Sibbo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.