Beskrivning

Av tillnamnet Bock, som är väl känt från Nyland, t.ex. Madz Buck 1414 i Pernå, Per Larenson Bok 1511 i Helsinge och Jöns Buk 1471 i Sjundeå. Granlund 1956:376.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Bockan 1501

Bogsby 1540

Boxby 1543

Bockom 1547

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.