Beskrivning

Ursprungligt naturnamn åsyftande den bäck som (numera) rinner ut i Sibbo å norr om byn. Vattnet i denna är kallt och dimbildning förekommer ofta kring den. Granlund 1956:112.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Kaldebekk 1540

Kaldebeckeby 1543

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.