Beskrivning

Landskapets finska namn är Savo. Det har antagits utlöst, liksom också det svenska, ur ett ortnamn Savilahti, men också från ett ryskt-karelskt personnamn Savo o. likn. Suomen kielen etymologinen sanakirja: 986. Någon övertygande tolkning föreligger inte. Närmare Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid: Landskapsnamn. Suomalainen paikannimikirja stannar för att det är ordet savi ’lera’ som ingår i namnet.

Namnelement

lax Inte mindre än 72 registrerade bynamn utgår på -lax. Det är fråga om finska naturnamn på -laksi ’vik’, d.v.s. samma ord som nufinskans lahti. Ordet har bytt böjningstyp i finskan. Namnen på -lax förekommer i alla landskap, på Åland dock endast i ett par, möjligen lånade, namn (Sålis). Det har tydligen mycket tidigt blivit brukligt att i svensk text använda formen -lax för både -laksi och -lahti över hela landet. Kuhmalahti > fsv. Kumalax, Impilahti > Impilax. De försvenskade formerna av dylika namn i rent finska trakter har endast i mindre utsträckning registrerats för detta arbete. Viken har uppenbarligen som landskapsform ansetts fördelaktig för bosättning. Ungefär lika många finlandssvenska bynamn har efterleden -vik. Elementet lax diskuteras av Naert 1995:157.

Källor

Suomen kielen etymologinen sanakirja. (Itkonen, Erkki et al.) 1955–78. Helsinki.

Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid. 1-22, 1956–78.

Suomalainen paikannimikirja, 2007. Redaktörer: Sirkka Paikkala, Eeva-Liisa Stenhammar, Pirjo Mikkonen, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. Karttakeskus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nr 146. Helsinki.

Andra språk

Finska: Savo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.