lax

Inte mindre än 72 registrerade bynamn utgår på -lax. Det är fråga om finska naturnamn på -laksi ’vik’, d.v.s. samma ord som nufinskans lahti. Ordet har bytt böjningstyp i finskan. Namnen på -lax förekommer i alla landskap, på Åland dock endast i ett par, möjligen lånade, namn (Sålis). Det har tydligen mycket tidigt blivit brukligt att i svensk text använda formen -lax för både -laksi och -lahti över hela landet. Kuhmalahti > fsv. Kumalax, Impilahti > Impilax. De försvenskade formerna av dylika namn i rent finska trakter har endast i mindre utsträckning registrerats för detta arbete. Viken har uppenbarligen som landskapsform ansetts fördelaktig för bosättning. Ungefär lika många finlandssvenska bynamn har efterleden -vik. Elementet lax diskuteras av Naert 1995:157.

Förekomster

Åboland

Dragsfjärd: Skinnarvik , Tynglax Hitis: Bolax Houtskär: Roslax Kimito: Sjölax , Vestlax Korpo: Kalax , Rosklax , Syvälax Nagu: Hangslax , Kvivlax , Samslax , Väcklax Pargas: Kårlax , Lapplax , Lemlax , Lielax , Sysilax Västanfjärd: Nivelax

Egentliga Finland

Bjärnå: Hirvlax Kaland: Torlax Karuna: Halslax , Kasklax , Lillhalslax Rimito: Kintlax Sagu: Narslax , Rölax

Nyland

Borgå: Kalax , Pirlax , Seitlax , Vålax , Varlax Bromarv: Nitlax , Orvlax , Rilax , Vättlax Esbo: Köklax , Rilax , Storhoplax Helsinge: Hoplax , Lillhoplax Kyrkslätt: Kantvik , Rilax Lojo: Mustlax Nummis: Rättlax Nurmijärvi: Numlax Pernå: Idlax , Märlax , Mästlax , Sandvik , Särklax , Sarvlax Pyttis: Heinlax Tenala: Heinlax Vichtis: Lahtis

Österbotten

Karleby: Haukilax , Kirilax , Korplax Korsnäs: Taklax Kvevlax: Kvevlax Malax: Malax , Övermalax , Yttermalax Maxmo: Kärklax Munsala: Hirvlax , Kantlax Närpes: Kalax , Pjelax , Tjärlax Pedersöre: Lepplax Petalax: Petalax Vörå: Lålax , Lotlax

Karelen

Veckelax: Mäntlax , Veckelax Vederlax: Vederlax

Savolax

None: Savolax

Övriga Finland

None: Övriga Finland

Kartan kommer att få svensk text inom kort.