Beskrivning

Någon helt säker tolkning har inte framställts. Naturlig ter sig dock förklaringen att fl. är viro, med syftning på ester och Estland, såsom i många andra namn vid vår sydkust. Sl. laksi ’vik’. Kaukiainen 1970:57.

Namnelement

lax Inte mindre än 72 registrerade bynamn utgår på -lax. Det är fråga om finska naturnamn på -laksi ’vik’, d.v.s. samma ord som nufinskans lahti. Ordet har bytt böjningstyp i finskan. Namnen på -lax förekommer i alla landskap, på Åland dock endast i ett par, möjligen lånade, namn (Sålis). Det har tydligen mycket tidigt blivit brukligt att i svensk text använda formen -lax för både -laksi och -lahti över hela landet. Kuhmalahti > fsv. Kumalax, Impilahti > Impilax. De försvenskade formerna av dylika namn i rent finska trakter har endast i mindre utsträckning registrerats för detta arbete. Viken har uppenbarligen som landskapsform ansetts fördelaktig för bosättning. Ungefär lika många finlandssvenska bynamn har efterleden -vik. Elementet lax diskuteras av Naert 1995:157.

Källor

Kaukiainen, Yrjö, 1970: Virolahden historia. I. Lappeenranta.

Äldre belägg

Wiirlax 1336 (Wyrlax enligt Nimikirja)

Virilax 1370

Werelax 1387

Andra språk

Finska: Virolahti

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.