Beskrivning

Det sv. Själsund förekommer sporadiskt vid sidan av det finska namnet. Fl. själ ’säl’.

Andra språk

Finska: Laitsalmi

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.