Beskrivning

Sjögård utgår från Gammelby-Villmansgård. Namnet, ’Gården vid sjön’, syftar på att bebyggelsen ligger vid havet.

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Siögård 1525 ?*

Siögord 1552

Se även

Gammelby Pernå

Villmansgård Pernå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.