Beskrivning

Ett finskt bebyggelsenamn, möjligen bildat till mansnamnet Kaita eller liknande (Ritva Liisa Pitkänen). Eller kanske Keit-, lån från sv. get? Jfr Uusi suomalainen nimikirja: Keituri.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Keijtalby 1540

Ketalby 1544

Keijttal 1546

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.