Beskrivning

Berget där gården byggts är blyfärgat. Granlund 1956:98 f.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Blyberg 1414 *

Blybergh 1448

Blybiärgh 1566

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.