Beskrivning

Någon by med liknande namn finns inte i fjärdingen och inte heller speciellt mycket strand.

Namnelement

strand Efterleden -strand ingår i ett dussin bynamn spridda över hela området. I Åboland betecknas byhamnen med strand. Zilliacus 1989:199.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Strand fng 1540

Strande fng 1541

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.