Beskrivning

Tidigare by, nu strandparti. Svetton hör till namnen på -om, om än slutkonsonanten har förändrats. Liknande namn utgår ofta från personbeteckningar. Vare sig detta är riktigt eller Svetton är terrängsyftande hör det ytterst samman med ordet svett. Granlund 1956:410.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Sueijttom 1543

Suettonn 1547

Suettom 1551

Suetto 1552

Suetta 1555

Suetton 1557

Sueittom 1566

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.