Beskrivning

Ett naturnamn som vittnar om förekomst av björn. Björnvik har numera uppgått i Lappom.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Biörnwick 1541

Biorn viick 1544

Biörnuik 1546

Se även

Lappom Strömfors

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.