Beskrivning

Vekum har tidvis upptagits som en särskild by men för övrigt varit en del av Sävträsk. Namnet hör säkert samman med tillnamnet Veke som har förekommit i trakten: Mathz Weki 1573 i Sävträsk, Bertill Weka Erichs drengh 1656. Hur tillnamnet skall tolkas är oklart. Jfr Vekaby i Pernå. Granlund 1956: 270, 415.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Weckaby 1698

Stoor Weckass 1698

Lillwekos

Storwekos 1702

Se även

Sävträsk Liljendal

Vekaby Pernå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.