Beskrivning

Ett fi. *Härkäpää av härkä ’tjur’ och pää ’udde; huvud’. Namnet har passat på den långsmala udde som 5-meterskurvan markerar i terrängen.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Härckepäby 1540

Herkipäby 1541

Herckepäby 1543

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.