Beskrivning

Säkert ett *Keräpää, vari kerä ’nystan’ m.m. Lönnrot har sammansättningen keräpää ”rundhufvud”. Samma ord förekommer också som tillnamn. Uusi suomalainen nimikirja: Keränen.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kärepä 1448 *

Kärepäby 1540

Kerrepe 1546

Kärpä 1557

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.