Beskrivning

Rike var en utby inom Kuskosk samfällighet. Belägget 1535 avser en råpunkt. Namnet har härletts från ett fi. *Riihijoki ’Riån’. Rior uppfördes förr vid sveder som låg avlägset från hemgården (Ritva Liisa Pitkänen). Skrivningarna med -s är överraskande, och kan, då de inte har någon motsvarighet i uttalet, tänkas bero på att någon skrivare har knutit namnet till ord som rike, dike och dessas genitiv.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Rijkes fårs 1535

Rikesby 1540

Rijkesby 1547

Rijke 1551

Se även

Kuskosk Pernå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.