Beskrivning

Rösund har ursprungligen varit namnet på ett nu uppgrundat sund mellan Stadslandet och byn. Fl. är fsv. f. (och n.?), dial. röj ’vass’. Granlund 1956:115.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Röijsundby 1540

Rösundby 1543

Rödsond 1545

Rösund 1552

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.