Beskrivning

Beläggen uppvisar delvis plurala former. Fl. är möjligen ’bladvass’.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Rösunde 1369

Rösundom 1392

Röösund 1427 *

Röösundha 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.