Beskrivning

Namnet skall ses i relation till Forsby, och det kan uppfattas antingen som ”Lilla Forsby” eller som ”byn vid den lilla forsen / Lillforsen”.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Lillefors 1544

Lille Forsby 1556

Lille forssen

Lillefårs 1557

Se även

Forsby Pojo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.