Beskrivning

Fl. är hors ’hingst’ i pluralis. Ett tjog namn med samma fl. är upptecknade i östra Nyland (Granlund 1956). I Bromarv finns Horsön.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Horsabek 1392

Horsebechke 1424 *

Horsabekke bol 1451

Horsebecke 1539

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.